cover

Literatura Fachowa

Instalacje kanalizacyjne. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. III wydanie

TytułInstalacje kanalizacyjne. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. III wydanie
AutorJarosław Chudzicki i Stanisław Sosnowski
WydawcaSeidel-Przywecki
Charakterystykanakład wyczerpany (tylko ebook dostępny)
Promocja:99 zł zamawiając z forum-wodociagi
Link zobacz
OpisKsiążka "Instalacje kanalizacyjne" jest skierowana do biur projektów, wykonawców i służb eksploatacyjnych, zawiera najaktualniejszą wiedzę w oparciu o obowiązujące już w Polsce przepisy UE i służyć będzie również jako podręcznik do kształcenia przyszłych inżynierów. W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji kanalizacyjnych w budynkach niskich i wysokich, mieszkalnych i niemieszkalnych. Wykorzystano wiedzę zawartą w normach polskich i europejskich, przyjętych do zbioru Polskich Norm, obowiązujące ustawy i rozporządzenia oraz najnowsze publikacje krajowe i zagraniczne. Książka uwzględnia najnowsze zagadnienia z dziedziny instalacji sanitarnych, takie jak instalacje podciśnieniowe i ciśnieniowe, nowe technologie oraz materiały instalacyjne. W publikacji zamieszczono także informacje o materiałach i instalacjach kanalizacyjnych stosowanych do tej pory, które są niezbędne dla eksploatatorów istniejących lub modernizowanych obiektów. Jest to pierwsza polska książka zawierająca szczegółowe omówienie norm europejskich dotyczących instalacji kanalizacyjnych. W książce zamieszczono przykłady rozwiązań instalacji kanalizacyjnych wraz ze szczegółowymi obliczeniami. Zamieszczono nowe nomogramy niezbędne w fazach projektowania i eksploatacji instalacji. Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów instalacji kanalizacyjnych oraz dla studentów kierunku Inżynieriaśrodowiska, Inżynieria Sanitarna i Wodna i Inżynieria Komunalna. Publikacja ta, pierwsza w całości poświęcona wyłącznie instalacjom kanalizacyjnym, stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej dla inżyniera sanitarnego. Książka zawiera następujące rozdziały:
1. Wiadomości ogólne
2. Rodzaje budynków i ich wyposażenie sanitarne
3. Materiały, urządzenia sanitarne i uzbrojenie instalacji kanalizacyjnych
4. Obliczanie hydrauliczne przewodów kanalizacyjnych
5. Projektowanie grawitacyjnych instalacji kanalizacyjnych
6. Projektowanie podciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych
7. Projektowanie elementów ciśnieniowych w instalacjach kanalizacyjnych
8. Montaż instalacji
9. Eksploatacja instalacji
10.Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków w obrębie posesji
11.Przykłady obliczeniowe

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej