cover

Literatura Fachowa

Problemy Gospodarki i Przedsiębiorstw Wodociągowo - Kanalizacyjnych

TytułProblemy Gospodarki i Przedsiębiorstw Wodociągowo - Kanalizacyjnych
AutorPraca zbiorowa pd. redakcją Zygmunta Jerzmanowskiego
WydawcaBUSINESS EXPRESS
Rok wydania2005
Cena60 zł
Karta zamówienia pobierz
Opis

„Książka przedstawia rzeczywiste problemy, którymi żyją wodociągi w dniu dzisiejszym. W pierwszym rzędzie są to problemy związane z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Bardzo blisko tych problemów są sprawy wód opadowych, które nie znalazły swego miejsca w nowelizacji. Stałym elementem działalności wodociągów są zamówienia publiczne, stąd czytelnika winien zainteresować rozdział o zamówieniach sektorowych. Dla prawie połowy przedsiębiorstw wodociągowych działających w formie zakładu budżetowego, rozdział o przekształceniach może być odpowiedzią na pytanie: zakład czy spółka. Natomiast wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na formę organizacyjną zainteresuje rozdział o stosunkach między przedsiębiorstwami a organami spółki.

- Książka napisana przez grono praktyków, językiem przystępnym i zrozumiałym dla wszystkich praktyków.

- Prezentowana książka to pozycja, na którą środowisko wodociągowe czekało”

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO

Paweł Chudziński
Prezes Zarządu Aquanet S.A. w Poznaniu

Łukasz Ciszewski
Dyrektor ds. Prawnych BUSINESS EXPERT

Zygmunt Jerzmanowski
Prezes BUSINESS EXPERT

Mirosław Krzyszczak
Wspólnik Kancelarii Prawnej „Doradca” Sp. K. Lublin

Kazimierz Łątkowski
Dyrektor ds. Organizacyjnych BUSINESS EXPERT Poznań

Tymoteusz Płonka
Konsultant ds. Prawnych BUSINESS EXPERT Poznań

Ryszard Szambelańczyk
Dyrektor – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

Tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków opracował Tomasz Henclewski


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej