cover

Literatura Fachowa

Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę

TytułPoradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę
AutorAlbert Bauer, Gerd Diuetye, Winfried Muller, Klaus Joachim Soine, Dieter Weideling
POLSKIE WYDANIE PRZYGOTOWALI PRACOWNICY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ POD KIEROWNICTWEM PROF. MARKA M. SOZAŃSKIEGO
WydawcaSeidel-Przywecki
Promocja:95 zł zamawiając z forum-wodociagi
Link zobacz
Opis

Książka „Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę.” napisana została z myślą o eksploatatorach miejskich sieci wodociągowych, projektantach oraz studentach wydziałów inżynierii i ochrony środowiska uczelni wyższych.

Publikacja ta jest tłumaczeniem cenionego w Niemczech podręcznika dla operatora systemów wodociągowych. W książce tej, nie mającej odpowiednika w literaturze polskiej, w sposób zwięzły i jasny ukazano podstawowe problemy eksploatacji wodociągów, wskazując na wieloprzyczynowe uwarunkowania podejmowanych decyzji, jak i wieloaspektowy charakter działalności eksploatacyjnej. Ksiązka ta została napisana dla eksploatatora wodociągów niemieckich, działających w warunkach bardziej uporządkowanej rzeczywistości prawno-gospodarczej w stosunku do wodociągów polskich. Publikacja umożliwia uporządkowanie zarządzania systemami wodociągowymi, a w zrozumieniu poszczególnych zagadnień pomagają zamieszczone w liczne schematy i rysunki. Przygotowanie wydania tego poradnika w języku polskim wymagało nie tylko zastosowania polskiej terminologii i słownictwa, ale również skomentowania przytaczanych przepisów prawnych oraz norm technicznych z uwzględnieniem podobieństw i różnic w stosunku do norm polskich.

Autorami książki są: Albert Bauer, Gerd Diuetye, Winfried Muller, Klaus Joachim Soine, Dieter Weideling.

Polskie wydanie przygotowali pracownicy Politechniki Poznańskiej pod kierownictwem prof. Marka M. Sozańskiego.

Spis treści:
1. Poszukiwanie wody
2. Jakość i uzdatnianie wody
3. Magazynowanie wody
4. Sieć rozdzielcza
5. pompowanie wody
6. Instalacje elektryczne
7. Instalacje wewnętrzne w budynkach mieszkalnych
Dodatek


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej