cover

Literatura Fachowa

TytułPrzegląd Komunalny
WydawcaABRYS
Link zobacz
Opis

wydawany od 1991 r. w nakładzie 9500 egzemplarzy. Czytelnikami miesięcznika są m.in. przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorstw gospodarki odpadami, banków, funduszy i innych firm z branży ochrony środowiska. „Przegląd Komunalny” porusza tematykę ochrony środowiska, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę komunalną.


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej