cover

Literatura Fachowa

TytułWodociągi-Kanalizacja
WydawcaABRYS
Link zobacz
Opis

czasopismo wydawane od 2003 r. w nakładzie 5500 egzemplarzy. Jego odbiorcami są m.in. przedstawiciele miast, gmin, powiatów, firm branżowych, przedsiębiorstw wod-kan, gospodarki odpadami, inspektoratów ochrony środowiska, stacji sanitarno-epidemiologicznych, biur inżynierskich oraz uniwersytetów. Miesięcznik opisuje sposoby zarządzania przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, porusza kwestie prawne i ekonomiczne, a także prezentuje najnowsze technologie wod-kan.


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej