cover

Literatura Fachowa

TytułTechnologia Wody
WydawcaWydawnictwo 2K TECHNOLOGIE Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk s.c.
Link zobacz
Opis
Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że w 2023 roku jako Wydawnictwo 2K TECHNOLOGIE Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk s.c., przejęłyśmy opiekę nad czasopismem “Technologia Wody”. 

Periodyk nadal poświęcony będzie tematyce naukowo-technicznej z dziedziny inżynierii środowiska, tj. monitoringowi zanieczyszczeń,  systemom zaopatrzenia w wodę, systemom informatycznym wykorzystywanym w branży wod-kan, kwestiami odprowadzania i oczyszczania ścieków, gospodarce wodnej i bezpieczeństwu zdrowotnemu wody. Ponadto poruszane  w nim będą zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z branżą wod-kan. 

Zapraszamy Państwa na stronę www.2ktechnologie.pl

Z pozdrowieniami,
Izabela Kruszelnicka i Dobrochna Ginter Kramarczyk

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej