cover

Literatura Fachowa

Podręcznik eksploatacji pomp w wodociągach i kanalizacji

TytułPodręcznik eksploatacji pomp w wodociągach i kanalizacji
AutorMarian Strączyński, Grzegorz Pakuła, Paweł Urbański, Jan Solecki
WydawcaWydawnictwo Seidel-Przywecki
Isbn978-83-60956-31-1
Rok wydania2012
CharakterystykaNakład wyczerpany
Cena110 zł (w tym 5% VAT)
Link zobacz
Opis
Prezentowany podręcznik został przygotowany dla pracowników przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych zajmujących się doborem, eksploatacją oraz remontami pomp. W zamyśle autorów ma służyć jako narzędzie pomocne osobom posiadającym praktyczne doświadczenie, ale niekoniecznie pełne wykształcenie techniczne w zakresie maszyn hydraulicznych. Z tego względu wiadomości teoretyczne zostały tu ograniczone jedynie do takiego zakresu, jaki, zdaniem autorów, jeat niezbędny dla zrozumienia działania pomp, przydatnego w ich prawidłowej eksploatacji. W imię przystępności i przejrzystości tekst zawiera pewne uproszczenia, dlatego niniejszy podręcznik nie powinien być traktowany jako dzieło o ścisłym i naukowych charakterze. Ze względu na znaczną liczbę odmian konstrukcyjnych pomp spotykanych w eksploatacji podręcznik nie może zawierać wszystkich szczegółowych informacji, a zatem w żadnym razie nie zastępuje instrukcji użytkowania poszczególnych maszyn. Ponieważ zdecydowana większość pomp występujących w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych to pompy wirowe, podręcznik, w zasadzie, obejmuje jedynie tę grupę pomp.
Podręcznik zawiera ogólne zasady doboru, eksploatacji i prowadzenia remontów pomp wirowych. Autorzy mają nadzieję, że zakres wiedzy w nim zawarty pozwoli osobom pracującym na co dzień z pompami, a nie posiadającym szczegółowego przygotowania teoretycznego na uniknięcie często spotykanych w praktyce błędów i wynikających z nich problemów eksploatacyjnych.
W gospodarce rynkowej osoby podejmujące decyzje inwestycyjno-techniczne znajdują się pod presją służb marketingowych firm oferujących różnorodne rozwiązania techniczne. Niniejszy podręcznik, w zamyśle autorów, powinien pomóc pracownikom firm wodociągowych w racjonalnej ocenie ich przydatności, a tym samym w podejmowaniu optymalnych decyzji inwestycyjnych.
Wydanie II zawiera następujące zmiany:
- rozszerzoną ilość informacji o pompach ściekowych;
- zwiększoną ilość przykładów obliczeń energochłonności w układach pompowych;
- aktualne rozwiązania w zakresie technologii remontów pomp;
- aktualizacje w zakresie wykazu aktów normatywnych dotyczących budowy i eksploatacji pomp;
- rozwój systemów monitoringu.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej