cover

Szkolenia

NazwaKonferencja “Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody”, Boszkowo k/Leszna
OrganizatorForum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
Termin14-16.09.2021
LokalizacjaBoszkowo k/Leszna i on-line
Karta zgłoszeniowa pobierz
Zaproszenie pobierz
Promocja firm komercyjnyc pobierz
Opis

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Technologiczne Eksploatatorów SUW, które odbędą się w Boszkowie w dniach 14 – 16 września 2021.

UWAGA: Tegoroczna konferencja w Boszkowie odbywać się będzie zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej/on-line. Uczestnictwo on-line zrealizowane zostanie poprzez profesjonalny przekaz internetowy, który obejmować będzie wszystkie wykłady, dyskusje oraz transmisję z planowanej wycieczki technicznej.
W przypadku powrotu obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną wykluczających organizację konferencji w formie stacjonarnej/bezpośredniej, spotkanie zostanie przeniesione tylko do strefy internetowej (zdalnej), w formie wideokonferencji.


W tym roku przewidujemy następujące bloki tematyczne:

1. Modernizacje Stacji Uzdatniania Wody.

Przegląd ostatnich modernizacji obiektów SUW, zrealizowanych w ciągu kilku lat. Przyjrzymy się wybranym technologiom, doświadczeniom z procesu realizacji, uruchomienia i pierwszej fazy eksploatacji. Autorzy referatów zaprezentują cenne doświadczenia, które mogą okazać się przydatne przy planowaniu bądź nadzorowaniu własnych inwestycji.
Ponadto w referacie podsumowującym zostaną zaprezentowane syntetyczne wnioski w zakresie technicznym i ekonomicznym, dotyczące procesu budowy nowej, bądź modernizacji istniejącej SUW.
Oddzielną kwestią poruszaną w tym dziale będą tymczasowe Stacje Uzdatniania Wody (w tym układy kontenerowe), budowane w okresie modernizacji – problemy płynące z eksploatacji tego typu układów.
Ponadto omówimy kwestie zbiorników retencyjnych. W referacie zostaną zaprezentowane porównania kosztów inwestycyjnych dla zbiorników stalowych (w różnych wykonaniach), żelbetowych, czy stalowych skręcanych (coraz częściej pojawiających się w różnych aplikacjach).

2.  Eksploatacja SUW.

W referatach prezentowanych w tej części zostaną zaprezentowane bieżące zagadnienia eksploatacyjne dotyczące:
    • filtrów węglowych i problemów wiążących się z tą technologią,
    • układów dezynfekcji wody opartych o dwutlenek chloru i podchloryn sodu produkowany z soli kuchennej (omówione zostaną kwestie przechodzenia z dezynfekcji chlorem na dezynfekcję dwutlenkiem chloru)
    • przeglądów technologicznych stacji uzdatniania (zostaną przedstawione referaty, w których poruszone będą kwestie przeliczeń technologicznych procesów uzdatniania wody i wnioski płynące z interpretacji wyników)
    • korozji układów uzdatniania wody, wyboru materiałów, starzenia konstrukcji żelbetowych (w tym przede wszystkim zbiorników retencyjnych).

3. Technologie membranowe czyli usuwanie twardości z wody, zawracanie popłuczyn, usuwanie bakterii, poprawa efektywności istniejących układów uzdatniania wody powierzchniowej.

W tym bloku tematycznym zaprezentowane zostaną referaty poświęcone:
    • doświadczeniom w usuwaniu twardości wody na membranach w technice wodociągowej,
    • usuwaniu mętności, kłaczków pokoagulacyjnych i bakterii w układach membran ultrafiltracyjnych podciśnieniowych i ciśnieniowych w uzdatnianiu wód powierzchniowych
    • doświadczeniom w podczyszczaniu i zawracaniu na początek układu wód popłucznych (w tym wykorzystanie membran do tego celu)

4. Plany Bezpieczeństwa Wody

w tym bloku tematycznym zaprezentowane zostaną przydatne, praktyczne, referaty poświęcone:
    • zagrożeniom występującym na SUW (uczestnicy otrzymają katalogi zagrożeń pomocne przy opracowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody)
    • zdarzeniom niebezpiecznym, jakie miały miejsce w ostatnich latach na różnych SUW – zostaną przeanalizowane wybrane przypadki zdarzeń tego typu i omówione wnioski z nich wynikające.
    • analizie ryzyka w ujęciach w kontekście aktualnych wytycznych przy opracowywaniu tego typu dokumentów.

Na koniec warsztatów zaplanowaliśmy wycieczkę techniczną do firmy InstalCompact Sp z o.o. z Tarnowa Podgórnego pod Poznaniem w trakcie której zostaną zaprezentowane:
    • gotowy kontener ze stacją uzdatniania wody o wydajności 30,0 m3/h, 
    • gotowy kontener z układem ultrafiltracji wody o wydajności ok 30,0 m3/h
    • technologia spawania stali nierdzewnej i trawienia gotowych elementów (zostaną omówione dobre praktyki spawalnicze i zaprezentowane najnowsze urządzenia 

Wśród wykładowców wielu doświadczonych praktyków, których nieraz mogliśmy posłuchać na Warsztatach w Boszkowie, ale także wiele nowych osób z rozległą wiedzą, które zaprezentują własne spostrzeżenia z różnych obszarów eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody.

Serdecznie zapraszamy!!!

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl