cover

Szkolenia

NazwaKursy dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody, część pierwsza, część druga, cześć trzecia - Pakiet 2023
OrganizatorForum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
Terminczęść I 19-20.04.2023r, część II 14-15.06.2023r, część III 15-16.11.2023r
LokalizacjaWrześnia
Karta zgłoszeniowa pobierz
Zaproszenie pobierz
OpisNasze kursy charakteryzują się przede wszystkim:
 
- nacisk na praktykę: liczne prezentowane w czasie zajęć zdjęcia, filmy video oraz wizualizacje komputerowe ze stacji uzdatniania wody z całego kraju,
 
wykładowcy oraz wiedza: jedni z najlepszych na rynku specjalistów, którzy przygotowali obszerne materiały wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 
- świadectwa: zgodne z wymogami rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r „w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652 z 2019r).


Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich wznawia kontynuację cyklu szkoleń przeznaczonych dla osób związanych ze stacjami uzdatniania wody. Przeznaczone są one głównie dla pracowników obsługi na co dzień pracujący na SUW-ach, ale także elektryków, automatyków czy tez kierowników oraz dyrektorów przedsiębiorstw oraz jednostek wod-kan, pragnących pogłębić swoja praktyczną wiedzę w tym zakresie. Przewidujemy siedem części spotkań. W niniejszym zaproszeniu przedstawiamy pakiet szkoleń na 2023r – CZĘŚĆ PIERWSZA, CZĘŚĆ DRUGA, CZĘŚĆ TRZECIA. Pozostałe części tj.IV-VII będzie można uzupełnić w kolejnym roku, ponieważ dopiero wszystkie części stanowią integralny zasób wiedzy, który pragniemy przekazać.
 
Organizator spotkań jak i one same spełniają wymagania pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r „w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U 2019, poz. 652). Po zakończeniu każdego kursu zostaną wystawione zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z wymaganiami powyższego aktu prawnego. 
 
W trakcie spotkań prezentowane będą filmy video, zdjęcia oraz wizualizacje komputerowe z licznych oczyszczalni ścieków z całego kraju. Uczestnicy spotkania otrzymają obszerne materiały wiedzy teoretycznej i praktycznej. 
 
Zapraszamy do korzystania z pakietów 2023.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej