O serwisie | Kontakt | Reklama

  Seminaria i Szkolenia
  Seminaria SUW
  Kursy dla oczyszczalni
  Lista Dyskusyjna
  Zasady Uczestnictwa
  Lista uczestników
  Archiwum
  Forum-dyskusja
  Prawo
  Akty Prawne
  Opinie Prawne
  Literatura Fachowa
  Warto Przeczytać
  Ciekawe Technologie
  Giełda Sprzętu
  Katalog Firm
  Współpracujące
kancelarie
  Nasze strony
  Linki
  Forum Technologii Wody
  Galeria
  Platforma Pomocy
Partnerzy serwisu
   Aktualności
W dniach 11-12 czerwca 2014 r. odbędzie się spotkanie dotyczące zagadnień materiałowych na stacji uzdatniania wody realizowane w ramach ”Szkolenia dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody” część szósta.
więcej

Dodano: 13 Kwiecień, 2014
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po ponad 60 decyzjach dotyczących rynku wodociągowo-kanalizacyjnego, które zostały wydane w 2013 r i w obecnym roku kontynuuje swoje intensywne działania.
wiecej
Dodano: 3 Kwiecień, 2014
Przepisy Unijne jednoznacznie mówią, że jednostki budżetowe muszą wybudować do końca 2015 roku sieć kanalizacyjną w wyznaczonych wcześniej rejonach.
wiecej
Dodano: 3 Kwiecień, 2014
Po pierwszym czytaniu do dalszych prac Sejm skierował do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nowelizacje prawa wodnego.
wiecej
Dodano: 30 Marca, 2014
Opracowanie oraz wykonanie nowego systemu monitorowania poziomu skażeń radioaktywnych w wodociągach w czasie rzeczywistym będzie efektem europejskiego projektu badawczego "TAWARA RTM".
wiecej
Dodano: 30 Marca, 2014
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyglądając się legalności zapisów uchwały Rada Gminy jednej z miejscowości w Małopolsce orzekł, iż Rady Gmin powinny stosować jednakowe stawki za przyłącza wodociągowe dla wszystkich odbiorców w tej samej grupie taryfowej.
wiecej
Dodano: 26 Marca, 2014
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyglądając się legalności zapisów uchwały Rada Gminy jednej z miejscowości w Małopolsce orzekł, iż Rady Gmin powinny stosować jednakowe stawki za przyłącza wodociągowe dla wszystkich odbiorców w tej samej grupie taryfowej.
wiecej
Dodano: 26 Marca, 2014
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że jeden z Zakładów Usług Komunalnych nadużył pozycji dominującej na runku wodociągowo-kanalizacyjnym. Zdaniem Sądu  za przerwy w dostawach wody odpowiadają zakłady wodociągowe.
wiecej
Dodano: 24 Marca, 2014
W 2013 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 63 decyzje oraz nałożył ponad 600 tysięcy kar na przedsiębiorstwa działające w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
wiecej
Dodano: 24 Marca, 2014
Praktyki antymonopolowe a rynek wod-kan.
wiecej
Dodano: 20 Marca, 2014
Na 125 tyś zł została ustalona opłata legalizacyjna za wydanie przez organy nadzoru budowlanego pozwolenia na wykonanie studni służącej do podlewania roślin.
wiecej
Dodano: 20 Marca, 2014
Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można składać wnioski o dodatkowe środki na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
wiecej
Dodano: 18 Marca, 2014
Opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z dnia 27 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 274).
wiecej
Dodano: 18 Marca, 2014
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zapraszają na spotkanie eksploatatorów poświęcone wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji.
wiecej
Dodano: 17 Marca, 2014
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej serdecznie zaprasza laboratoria wykonujące analizy fizykochemiczne ścieków do udziału w programie badania biegłości „WASTER” (runda 01/14).
wiecej
Dodano: 19 Lutego, 2014
W dniu 15 kwietnia 2014 r. w Poznaniu odbędzie się cykliczne robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich.
wiecej
Dodano: 12 Lutego, 2014
Komisja Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wniosła o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
wiecej
Dodano: 11 Lutego, 2014

Całkowita nowość: Kurs “Szkolenie dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków”. W dniach 21-22 maja 2014 r. odbędzie się część druga w Bierzglinku k/Wrześni.
więcej


Dodano: 7 Lutego, 2014
Badania przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych wykazały, iż wciąż ponad 60 % Polaków nie ma zaufania do jakości wody płynącej z kranu.
wiecej
Dodano: 2 Lutego, 2014
Zarówno z uwarunkowań prawnych jak i ekonomicznych wynika konieczność podejmowania przez samorząd działań związanych z zarządzaniem środowiskiem.
wiecej
Dodano: 2 Lutego, 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 
Ogłoszenia
O serwisie | Kontakt | Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie bez zezwolenia zabronione.