O serwisie | Kontakt | Reklama

  Seminaria i Szkolenia
  Seminaria SUW
  Kursy dla oczyszczalni
  Lista Dyskusyjna
  Zasady Uczestnictwa
  Lista uczestników
  Archiwum
  Prawo
  Akty Prawne
  Opinie Prawne
  Literatura Fachowa
  Warto Przeczytać
  Ciekawe Technologie
  Giełda Sprzętu
  Katalog Firm
  Współpracujące
kancelarie
  Nasze strony
  Linki
  Forum Technologii Wody
  Galeria
  Platforma Pomocy
Partnerzy serwisu
   Aktualności
Producenci oraz użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków mogą napotkać wiele problemów po wejściu w życie dnia 18 listopada 2014 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
wiecej
Dodano: 28 Sierpnia, 2015
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, iż działania jednego ze śląskich Miejskich Zakładów Wodociągów i Kanalizacji mogą naruszać nadużycia pozycji dominującej na rynku świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
wiecej
Dodano: 25 Sierpnia, 2015
Zapraszamy na robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich, które odbędzie się 17 września 2015 r. w Legnicy. W programie spotkania m.in.: przegląd orzecznictwa w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzana ścieków; Nowelizacja prawa budowlanego; Przegląd projektowanych zmian przepisów prawa dotyczących sektora wod-kan; Taryfy; Służebności i bezumowne korzystanie z nieruchomości; Uwarunkowania  prawne dotyczące prowadzenia systemów GIS w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym; Omówienie szczegółowych przypadków w wybranych  przedsiębiorstwach wod-kan; Ocena higieniczna materiałów zastosowanych do dystrybucji i uzdatniania wody - na jakim etapie należy ja uzyskać?
więcej

Dodano: 18 Sierpnia, 2015
Zapraszamy na kolejne warsztaty prawne - “Wszystko o taryfach wodociągowo-kanalizacyjnych”. Cztery lokalizacje: Dąbrowa Górnicza 11.09, Legnica 25.09, Poznań 2.10, Warszawa 9.10.
więcej

Dodano: 9 Lipca, 2015
Coraz częściej w mediach ukazują się informacje, iż w najbliższym czasie oczyszczalnie ścieków zwiększą swoje koszty funkcjonowania poprzez zakaz składowania osadów na ich terenach a dodatkowo spowoduje to wzrost opłat dla mieszkańców.
wiecej
Dodano: 25 Czerwca, 2015
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139) Rada Miasta lub Gminy może ustalić taryfy dla innego okresu, o ile pokrywają się one z dotychczasowymi stawkami, więc uchwała wówczas przedłuża okres obowiązywania starej uchwały.
wiecej
Dodano: 25 Czerwca, 2015
Informujemy, że całą dyskusję od 1 lipca 2015 r. przenosimy na zamknięte listy dyskusyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich - Lista dyskusyjna: Zasady uczestnictwa w listach dyskusyjnych Lista dyskusyjna: Lista uczestników

Dodano: 24 Czerwca, 2015
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich i Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu proponują Państwu działania praktyczne wewnątrz przedsiębiorstw prowadzące do wdrożenia bądź poprawy funkcjonujących u Państwa zasad i procedur ochrony danych.
wiecej
Dodano: 19 Czerwca, 2015
W dniu 13 maja 2015 r. na walnym zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej został wybrany zarząd na następną kadencję.
wiecej
Dodano: 19 Czerwca, 2015
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na swojej stronie internetowej umieściło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
wiecej
Dodano: 17 Czerwca, 2015
Propozycja projektu nowej ustawy Prawo Wodne wciąż nie ma akceptacji w Rządzie.
wiecej
Dodano: 15 Czerwca, 2015
Ministerstwo Środowiska zaprezentowało dane, z których wynika, że aż 64% gmin błędnie wyznaczyło rejony, w których kanalizacja nie powinna przebiegać.
wiecej
Dodano: 12 Czerwca, 2015
W najbliższych latach mogą czekać polaków problemy z woda pitną. Nie dość, że Polska ma bardzo małe zasoby naturalne – jedne z najmniejszych w Europie to dodatkowo około 98% wody jest zużywana na cele inne niż spożywcze.
wiecej
Dodano: 8 Czerwca, 2015
Prezes Narodowego Funduszu Środowiska oświadczyła, iż Fundusz w tym roku wyda 6,1 mld zł z czego 3,8 mld zł będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej.
wiecej
Dodano: 8 Czerwca, 2015
W dniu 23-25 września 2015 r. odbędzie się w Boszkowie k/Leszna coroczna Konferencja “Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody”. Do tej pory warsztaty odbyły się Boszkowie, Nałęczowie, Zakopanem i Wadowicach. W tym roku z powrotem wracamy do Boszkowa.  Podobnie jak w poprzednich latach myślą przewodnią spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody podziemnej i powierzchniowej. Swoimi doświadczeniami dzielić się będą pracownicy Stacji Uzdatniania Wody z całego kraju eksploatujący różne układy i urządzenia technologiczne.
Serdecznie zapraszamy

Dodano: 26 Maja, 2015
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych znacząco wzrosła rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (dalej jako „ABI”) w przedsiębiorstwie wod-kan. Jego głównym zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych w danej jednostce. Brak powołania ABI oznacza konieczność wykonywania jego zadań przez administratora danych, co w praktyce obciąża Prezesa Zarządu Spółki.
wiecej
Dodano: 23 Maja, 2015
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie Podlaskim są do wykorzystania pieniądze na inwestycje wodociągowe, kanalizacyjne oraz związane z zagospodarowaniem odpadów.
wiecej
Dodano: 21 Maja, 2015
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju został zamieszczony projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
wiecej
Dodano: 13 Maja, 2015
Opłaty za usługi wodociągowo-kanalizacyjne rosną prawie w całej Polsce.
wiecej
Dodano: 11 Maja, 2015
Przedsiębiorstwo Wodociągowe musi złożyć informację o dochodach z CIT należnych innym jednostkom samorządowym jeżeli jej pracownikom jako miejsce zatrudnienia wpisano teren powiatu.
wiecej
Dodano: 11 Maja, 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 
Ogłoszenia
O serwisie | Kontakt | Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie bez zezwolenia zabronione.