O serwisie | Kontakt | Reklama

  Seminaria i Szkolenia
  Seminaria SUW
  Kursy dla oczyszczalni
  Lista Dyskusyjna
  Zasady Uczestnictwa
  Lista uczestników
  Archiwum
  Forum-dyskusja
  Prawo
  Akty Prawne
  Opinie Prawne
  Literatura Fachowa
  Warto Przeczytać
  Ciekawe Technologie
  Giełda Sprzętu
  Katalog Firm
  Współpracujące
kancelarie
  Nasze strony
  Linki
  Forum Technologii Wody
  Galeria
  Platforma Pomocy
Partnerzy serwisu
   Aktualności
W lutym Sejm przyjął 16 z 17 poprawek Senatu zgłoszonych do noweli ustawy Prawo budowlane.
wiecej
Dodano: 23 Marca, 2015
Dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii Europejskiej w latach 2003-2013 i wykorzystanym na inwestycje w branży wodociągowo-kanalizacyjnej już 88% ludzi w naszym kraju ma dostęp do usług wodociągowych a około 64 % ma dostęp do sieci kanalizacyjnych.
wiecej
Dodano: 21 Marca, 2015
Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje wodociągowe mogę jeszcze liczyć na pomoc horyzontalną.
wiecej
Dodano: 21 Marca, 2015
W ciągu ostatnich 25 lat gwałtownie wzrosła liczba wybudowanych na terenie Polski oczyszczalni ścieków. Wybudowano ich ponad tysiąc a kolejne 300 zmodernizowano.
wiecej
Dodano: 18 Marca, 2015
Najwyższa Izba Kontroli w jednym ze swoich raportów porusza problematykę ścieków odprowadzanych przez Uzdrowiska. Z zabiegów leczniczych powstają ścieki zawierające bardzo dużo niebezpiecznych dla środowiska związków chemicznych między innym siarki i chloru.
wiecej
Dodano: 18 Marca, 2015
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przypomina, że do 18 marca można składać ankiety dotyczące aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej. Niezłożenia takiej ankiety w Urzędzie Marszałkowskim będzie skutkować brakiem dotacji na inwestycje.
wiecej
Dodano: 16 Marca, 2015
W Dzienniku Ustaw 2015 poz 139 tom 1 z dnia 27.01.2015 r. ukazało się: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dodano: 12 Marca, 2015
W dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w Bierzginku/Wrześni odbędzie się kurs “Szkolenie dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody” cz. V.
więcej

Dodano: 3 Marca, 2015
Do dnia 15 marca 2015 r. m.in. posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów oraz wytwórca komunalnych osadów ściekowych ma obowiązek przedstawić Marszałkowi Województwa zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów.
wiecej
Dodano: 2 Marca, 2015
W dniach 15-16.04.2014 r. rozpoczniemy nową edycję kursu ”Szkolenie dla Eksploatatorów oczyszczalni ścieków” CZĘŚĆ PIERWSZA, która odbędzie się TARNOWIE.
więcej

Dodano: 18 Lutego, 2015
Tarnów – rozpoczynamy nową edycję kursu ”Szkolenie dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody” CZĘŚĆ PIERWSZA, które odbędzie się w TARNOWIE, w dniach 25-26 marca 2015 r.
więcej

Dodano: 28 Stycznia, 2015
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich oraz Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia studentów oraz efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności.
wiecej
Dodano: 27 Stycznia, 2015
Wiele Gmin, Zakładów budżetowych oraz Przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych pozostaje w sporze przez wiele lat przez brak sprecyzowanych uregulowań prawnych dotyczących rozliczania usług hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków.
wiecej
Dodano: 20 Stycznia, 2015
Dyskusja o tym ile powinna kosztować woda trwa praktycznie od samego początku zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
wiecej
Dodano: 20 Stycznia, 2015
Nawet kilkadziesiąt miliardów złotych mogą w najbliższych latach wydać przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na inwestycje związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych.
wiecej
Dodano: 18 Stycznia, 2015
Ministerstwo Środowiska przygotowało raport „Gospodarowanie Wodami w Polsce w latach 2012-2013”.
wiecej
Dodano: 18 Stycznia, 2015
Jeżeli Gmina wytwarzając daną inwestycję działa zarówno jako podatnik VAT jak i podmiot publiczny przysługuje jej prawo odliczenia podatku VAT.
wiecej
Dodano: 14 Stycznia, 2015
Ogłoszenie dotyczące koncesji na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych.
wiecej
Dodano: 14 Stycznia, 2015
Przedsiębiorcy świadczący usługi wodociągowo-kanalizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków własnych gmin mogą ubiegać się do 19 styczna 2015 r. o unijne dotacje z programu „Infrastruktura i środowisko”.
wiecej
Dodano: 13 Stycznia, 2015
Reguły przenoszenia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych właścicielowi nieruchomości na rzecz  ich zarządcy.
wiecej
Dodano: 13 Stycznia, 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 
Ogłoszenia
O serwisie | Kontakt | Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie bez zezwolenia zabronione.