O serwisie | Kontakt | Reklama

  Seminaria i Szkolenia
  Seminaria SUW
  Kursy dla oczyszczalni
  Lista Dyskusyjna
  Zasady Uczestnictwa
  Lista uczestników
  Archiwum
  Forum-dyskusja
  Prawo
  Akty Prawne
  Opinie Prawne
  Literatura Fachowa
  Warto Przeczytać
  Ciekawe Technologie
  Giełda Sprzętu
  Katalog Firm
  Współpracujące
kancelarie
  Nasze strony
  Linki
  Forum Technologii Wody
  Galeria
  Platforma Pomocy
Partnerzy serwisu
   Aktualności
W dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w Bierzginku/Wrześni odbędzie się kurs “Szkolenie dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody” cz. V.
więcej

Dodano: 3 Marca, 2015
Do dnia 15 marca 2015 r. m.in. posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów oraz wytwórca komunalnych osadów ściekowych ma obowiązek przedstawić Marszałkowi Województwa zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów.
wiecej
Dodano: 2 Marca, 2015
W dniach 15-16.04.2014 r. rozpoczniemy nową edycję kursu ”Szkolenie dla Eksploatatorów oczyszczalni ścieków” CZĘŚĆ PIERWSZA, która odbędzie się TARNOWIE.
więcej

Dodano: 18 Lutego, 2015
Tarnów – rozpoczynamy nową edycję kursu ”Szkolenie dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody” CZĘŚĆ PIERWSZA, które odbędzie się w TARNOWIE, w dniach 25-26 marca 2015 r.
więcej

Dodano: 28 Stycznia, 2015
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich oraz Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia studentów oraz efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności.
wiecej
Dodano: 27 Stycznia, 2015
Wiele Gmin, Zakładów budżetowych oraz Przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych pozostaje w sporze przez wiele lat przez brak sprecyzowanych uregulowań prawnych dotyczących rozliczania usług hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków.
wiecej
Dodano: 20 Stycznia, 2015
Dyskusja o tym ile powinna kosztować woda trwa praktycznie od samego początku zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
wiecej
Dodano: 20 Stycznia, 2015
Nawet kilkadziesiąt miliardów złotych mogą w najbliższych latach wydać przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na inwestycje związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych.
wiecej
Dodano: 18 Stycznia, 2015
Ministerstwo Środowiska przygotowało raport „Gospodarowanie Wodami w Polsce w latach 2012-2013”.
wiecej
Dodano: 18 Stycznia, 2015
Jeżeli Gmina wytwarzając daną inwestycję działa zarówno jako podatnik VAT jak i podmiot publiczny przysługuje jej prawo odliczenia podatku VAT.
wiecej
Dodano: 14 Stycznia, 2015
Ogłoszenie dotyczące koncesji na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych.
wiecej
Dodano: 14 Stycznia, 2015
Przedsiębiorcy świadczący usługi wodociągowo-kanalizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków własnych gmin mogą ubiegać się do 19 styczna 2015 r. o unijne dotacje z programu „Infrastruktura i środowisko”.
wiecej
Dodano: 13 Stycznia, 2015
Reguły przenoszenia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych właścicielowi nieruchomości na rzecz  ich zarządcy.
wiecej
Dodano: 13 Stycznia, 2015
Ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. “w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz.U. poz. 1800 z 2014 r.).
więcej

Dodano: 8 Stycznia, 2015
Ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. “w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów” (Dz.U. poz. 1973 z 2014 r.).
więcej

Dodano: 8 Stycznia, 2015
W dniach 19-20 marca 2015 r.  odbędzie się XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Człowiek-Woda-Środowisko, Licheń 2015 r. To jedna z najważniejszych, prestiżowych a zarazem najbardziej praktycznych konferencji w Polsce. Serdecznie zapraszamy.

Dodano: 28 Listopada, 2014
Grafik konferencji, seminariów  i szkoleń organizowanych przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich w 2015 r. wiecej
Dodano: 19 Listopada, 2014
Coraz liczniej pojawiają się decyzje Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówiące o tym, że rynek związany z usługami wodnymi i kanalizacyjnymi pod względem prawnym nie zawsze działa prawidłowo.
wiecej
Dodano: 3 Listopada, 2014
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w jednym ze swoich wyroków przypomniał, że posiadanie zbiornika bezodpływowego nie zwalnia właściciela nieruchomości do podłączenia jej do sieci kanalizacyjnej.
wiecej
Dodano: 31 Października, 2014
Budząca wątpliwość treść art. 12 ust. 4 ustawy: „Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez PIS”.
wiecej
Dodano: 30 Października, 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 
Ogłoszenia
O serwisie | Kontakt | Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie bez zezwolenia zabronione.