O serwisie | Kontakt | Reklama

  Seminaria i Szkolenia
  Seminaria SUW
  Kursy dla oczyszczalni
  Lista Dyskusyjna
  Zasady Uczestnictwa
  Lista uczestników
  Archiwum
  Forum-dyskusja
  Prawo
  Akty Prawne
  Opinie Prawne
  Literatura Fachowa
  Warto Przeczytać
  Ciekawe Technologie
  Giełda Sprzętu
  Katalog Firm
  Współpracujące
kancelarie
  Nasze strony
  Linki
  Forum Technologii Wody
  Galeria
  Platforma Pomocy
Partnerzy serwisu
   Aktualności
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie Podlaskim są do wykorzystania pieniądze na inwestycje wodociągowe, kanalizacyjne oraz związane z zagospodarowaniem odpadów.
wiecej
Dodano: 21 Maja, 2015
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju został zamieszczony projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
wiecej
Dodano: 13 Maja, 2015
Opłaty za usługi wodociągowo-kanalizacyjne rosną prawie w całej Polsce.
wiecej
Dodano: 11 Maja, 2015
Przedsiębiorstwo Wodociągowe musi złożyć informację o dochodach z CIT należnych innym jednostkom samorządowym jeżeli jej pracownikom jako miejsce zatrudnienia wpisano teren powiatu.
wiecej
Dodano: 11 Maja, 2015
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, iż za naprawę, oznakowanie i  konserwację hydrantu odpowiada miejski zakład wodociągowy a nie właściciel posesji, na której hydrant się znajduje.
wiecej
Dodano: 5 Maja, 2015
Na początku drugiej połowy 2015 roku ma zostać ogłoszony konkurs, którego celem będzie wyłonienie jednostek, które otrzymają wsparcie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
wiecej
Dodano: 5 Maja, 2015
Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, iż jeżeli z mocy prawa są nieważne zapisy umowy wtedy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może ukarać przedsiębiorcy.
wiecej
Dodano: 29 Kwiecień, 2015
Coraz częściej w prasie pojawiają się publikacje przestrzegające ludzi, że „kanalizacja to nie śmietnik”.
wiecej
Dodano: 28 Kwiecień, 2015
Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. oraz Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich zapraszają na: WODOCIĄGOWE WARSZTATY PRAWNE – nową cykliczną formę szkolenia praktycznego dla zarządów i służb przedsiębiorstw wod-kan. Warsztaty odbywać się będą w różnych miastach Polski. Tematem pierwszej edycji jest “Obrona przed roszczeniami dotyczącymi służebności przesyłu, bezumownego korzystania z nieruchomości oraz odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych”. Warsztaty poprowadzi – mec. Łukasz Ciszewski. Liczba uczestników każdego warsztatu ograniczona jest do 35 osób.
więcej

Dodano: 9 Kwiecień, 2015
W TVN24bis krótkie podsumowanie dot. problematyki zasobów wody w Polsce i na świecie.
wiecej
Dodano: 9 Kwiecień, 2015
W dniu 14 maja 2015 r. obędzie się w Poznaniu prawne robocze spotkanie dyskusyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. W programie m.in. Przegląd aktualnego orzecznictwa SOKiK dotyczącego przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; Przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; Zmiany w przepisach prawa istotne dla sektora wod-kan; Przedstawienie praktycznych uwag dotyczących stosowania przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Zadania podmiotów, organów i inspekcji za dostarczaną wodę; Błędy w tworzeniu harmonogramów kontroli wewnętrznej.
więcej

Dodano: 8 Kwiecień, 2015
W lutym Sejm przyjął 16 z 17 poprawek Senatu zgłoszonych do noweli ustawy Prawo budowlane.
wiecej
Dodano: 23 Marca, 2015
Dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii Europejskiej w latach 2003-2013 i wykorzystanym na inwestycje w branży wodociągowo-kanalizacyjnej już 88% ludzi w naszym kraju ma dostęp do usług wodociągowych a około 64 % ma dostęp do sieci kanalizacyjnych.
wiecej
Dodano: 21 Marca, 2015
Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje wodociągowe mogę jeszcze liczyć na pomoc horyzontalną.
wiecej
Dodano: 21 Marca, 2015
Najwyższa Izba Kontroli w jednym ze swoich raportów porusza problematykę ścieków odprowadzanych przez Uzdrowiska. Z zabiegów leczniczych powstają ścieki zawierające bardzo dużo niebezpiecznych dla środowiska związków chemicznych między innym siarki i chloru.
wiecej
Dodano: 18 Marca, 2015
W ciągu ostatnich 25 lat gwałtownie wzrosła liczba wybudowanych na terenie Polski oczyszczalni ścieków. Wybudowano ich ponad tysiąc a kolejne 300 zmodernizowano.
wiecej
Dodano: 18 Marca, 2015
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przypomina, że do 18 marca można składać ankiety dotyczące aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej. Niezłożenia takiej ankiety w Urzędzie Marszałkowskim będzie skutkować brakiem dotacji na inwestycje.
wiecej
Dodano: 16 Marca, 2015
W Dzienniku Ustaw 2015 poz 139 tom 1 z dnia 27.01.2015 r. ukazało się: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dodano: 12 Marca, 2015
W dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w Bierzginku/Wrześni odbędzie się kurs “Szkolenie dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody” cz. V.
więcej

Dodano: 3 Marca, 2015
Do dnia 15 marca 2015 r. m.in. posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów oraz wytwórca komunalnych osadów ściekowych ma obowiązek przedstawić Marszałkowi Województwa zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów.
wiecej
Dodano: 2 Marca, 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 
Ogłoszenia
O serwisie | Kontakt | Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie bez zezwolenia zabronione.