O serwisie | Kontakt | Reklama

  Seminaria i Szkolenia
  Seminaria SUW
  Kursy dla oczyszczalni
  Lista Dyskusyjna
  Zasady Uczestnictwa
  Lista uczestników
  Archiwum
  Forum-dyskusja
  Prawo
  Akty Prawne
  Opinie Prawne
  Literatura Fachowa
  Warto Przeczytać
  Ciekawe Technologie
  Giełda Sprzętu
  Katalog Firm
  Współpracujące
kancelarie
  Nasze strony
  Linki
  Forum Technologii Wody
  Galeria
  Platforma Pomocy
Partnerzy serwisu
   Aktualności
W dniu 8 października 2014r w pierwszym dniu trwania targów TIWS w Kielcach odbędą się bezpłatne warsztaty dot. taryf oraz umowy o zaopatrzenie w wodę... - mec Ł.Ciszewskiego z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.
wiecej
Dodano: 16 Września, 2014
Prezentujemy dla osób zainteresowanych program Konferencji “Warsztaty dla eksploatatorów SUW” Wadowice, 16-18.09.2014 r.
więcej

Dodano: 4 Września, 2014
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej serdecznie zaprasza laboratoria do udziału w jesiennej rundzie Programu Badania Biegłości „WASTER” (02/14) w zakresie analiz fizykochemicznych ścieków: siarczany, zawiesiny, azot amonowy, BZT5, ChZTCr, fosfor ogólny oraz chlorki.
wiecej
Dodano: 3 Września, 2014
Wyszukiwanie wycieków w PWiK Starachowic.
wiecej
Dodano: 2 Września, 2014
28 lipca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji natomiast od 12 lipca obowiązuje nowelizacja Prawa Wodnego.
wiecej
Dodano: 1 Września, 2014
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków reguluje między innymi zasady ustalania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
wiecej
Dodano: 1 Września, 2014
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrolując przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne co roku stwierdza kilkadziesiąt naruszeń przepisów prawa.
wiecej
Dodano: 29 Sierpnia, 2014
Przypominamy, że zgłoszenia na kolejną edycję corocznej a zarazem jedynej w Polsce KONFERENCJI pt. „Warsztaty dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody”, 16-18 września 2014 będą przyjmowane wyłącznie do dnia 29 sierpnia br. Serdecznie zapraszamy.
więcej

Dodano: 28 Sierpnia, 2014
Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego podała, iż Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego. Zmiany w przepisach dotyczą między innymi tego by w ściekach ograniczyć ilość azotu oraz fosforu.
wiecej
Dodano: 27 Sierpnia, 2014
Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący sporów o budowle na cudzym gruncie mówi że w sporach o wykup gruntu zajętego przez urządzenia liczy się wartość całej sieci, a nie tylko jej fragment na danej działce.
wiecej
Dodano: 27 Sierpnia, 2014
Niedawno w Iranie odkryto jak na razie najstarszy wodociąg na świecie
wiecej
Dodano: 25 Sierpnia, 2014
Coraz częściej o odszkodowania występują właściciele działek, przez które przebiegają media wybudowane bez ustalenia zasad służebności gruntowych.
wiecej
Dodano: 22 Sierpnia, 2014
Zapis w umowie o zaopatrzenie w wodę lub regulaminie przedsiębiorstwa wodociągowego mówiący o tym, iż odbiorca zapłaci za maksymalną ilość wody, którą mógł pobrać w określonym czasie w przypadku braku rzeczywistego odczytu jest niezgodny z prawem.
wiecej
Dodano: 21 Sierpnia, 2014
Zapraszamy na robocze prawne spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich, które odbędzie się 11 września 2014 r. w Legnicy. W programie m.in.
wiecej
Dodano: 20 Lipca, 2014
Nowości w giełdzie sprzętu: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej oferuje do sprzedaży samochód WUKO typ 315SC2, rok produkcji 1974.
wiecej
Dodano: 25 Czerwca, 2014
Specjalna oferta prenumeraty dla uczestników list dyskusyjnych Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich
wiecej
Dodano: 23 Czerwca, 2014
W ciągu nadchodzących 10 lat ponad 300 oczyszczalni ścieków w Polsce będzie zmodernizowanych.
wiecej
Dodano: 30 Maja, 2014
Wiele zmian, które w ostatnich latach nastąpiły w gospodarce wodno-ściekowej było efektem wprowadzania w Polsce standardów obowiązujących w Europie Zachodniej. 
wiecej
Dodano: 30 Maja, 2014
Rada Miasta jednego z miast na Śląsku zawarła w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zapis „że jeżeli parametry odprowadzanych ścieków mogą w sposób zasadniczy wpłynąć na urządzenia kanalizacyjne i proces oczyszczania ścieków, to przedsiębiorstwo ma prawo nakazać odbiorcy usług stosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających”.
wiecej
Dodano: 29 Maja, 2014
Wyniki badań ścieków, które zostały opublikowane przez departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wskazują na dosyć duże zużycie różnych środków psychotropowych.
wiecej
Dodano: 27 Maja, 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 


Ogłoszenia
O serwisie | Kontakt | Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie bez zezwolenia zabronione.