O serwisie | Kontakt | Reklama

  Seminaria i Szkolenia
  Seminaria SUW
  Kursy dla oczyszczalni
  Lista Dyskusyjna
  Zasady Uczestnictwa
  Lista uczestników
  Archiwum
  Forum-dyskusja
  Prawo
  Akty Prawne
  Opinie Prawne
  Literatura Fachowa
  Warto Przeczytać
  Ciekawe Technologie
  Giełda Sprzętu
  Katalog Firm
  Współpracujące
kancelarie
  Nasze strony
  Linki
  Forum Technologii Wody
  Galeria
  Platforma Pomocy
Partnerzy serwisu
   Aktualności
28 lipca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji natomiast od 12 lipca obowiązuje nowelizacja Prawa Wodnego.
wiecej
Dodano: 1 Września, 2014
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków reguluje między innymi zasady ustalania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
wiecej
Dodano: 1 Września, 2014
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrolując przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne co roku stwierdza kilkadziesiąt naruszeń przepisów prawa.
wiecej
Dodano: 29 Sierpnia, 2014
Przypominamy, że zgłoszenia na kolejną edycję corocznej a zarazem jedynej w Polsce KONFERENCJI pt. „Warsztaty dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody”, 16-18 września 2014 będą przyjmowane wyłącznie do dnia 29 sierpnia br. Serdecznie zapraszamy.
więcej

Dodano: 28 Sierpnia, 2014
Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący sporów o budowle na cudzym gruncie mówi że w sporach o wykup gruntu zajętego przez urządzenia liczy się wartość całej sieci, a nie tylko jej fragment na danej działce.
wiecej
Dodano: 27 Sierpnia, 2014
Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego podała, iż Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego. Zmiany w przepisach dotyczą między innymi tego by w ściekach ograniczyć ilość azotu oraz fosforu.
wiecej
Dodano: 27 Sierpnia, 2014
Niedawno w Iranie odkryto jak na razie najstarszy wodociąg na świecie
wiecej
Dodano: 25 Sierpnia, 2014
Coraz częściej o odszkodowania występują właściciele działek, przez które przebiegają media wybudowane bez ustalenia zasad służebności gruntowych.
wiecej
Dodano: 22 Sierpnia, 2014
Zapis w umowie o zaopatrzenie w wodę lub regulaminie przedsiębiorstwa wodociągowego mówiący o tym, iż odbiorca zapłaci za maksymalną ilość wody, którą mógł pobrać w określonym czasie w przypadku braku rzeczywistego odczytu jest niezgodny z prawem.
wiecej
Dodano: 21 Sierpnia, 2014
Zapraszamy na robocze prawne spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich, które odbędzie się 11 września 2014 r. w Legnicy. W programie m.in.
wiecej
Dodano: 20 Lipca, 2014
Nowości w giełdzie sprzętu: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej oferuje do sprzedaży samochód WUKO typ 315SC2, rok produkcji 1974.
wiecej
Dodano: 25 Czerwca, 2014
Specjalna oferta prenumeraty dla uczestników list dyskusyjnych Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich
wiecej
Dodano: 23 Czerwca, 2014
W ciągu nadchodzących 10 lat ponad 300 oczyszczalni ścieków w Polsce będzie zmodernizowanych.
wiecej
Dodano: 30 Maja, 2014
Wiele zmian, które w ostatnich latach nastąpiły w gospodarce wodno-ściekowej było efektem wprowadzania w Polsce standardów obowiązujących w Europie Zachodniej. 
wiecej
Dodano: 30 Maja, 2014
Rada Miasta jednego z miast na Śląsku zawarła w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zapis „że jeżeli parametry odprowadzanych ścieków mogą w sposób zasadniczy wpłynąć na urządzenia kanalizacyjne i proces oczyszczania ścieków, to przedsiębiorstwo ma prawo nakazać odbiorcy usług stosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających”.
wiecej
Dodano: 29 Maja, 2014
Wyniki badań ścieków, które zostały opublikowane przez departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wskazują na dosyć duże zużycie różnych środków psychotropowych.
wiecej
Dodano: 27 Maja, 2014
Rok 2013 zakończył Unijną perspektywę, z której można było czerpać środki pieniężne.
wiecej
Dodano: 26 Maja, 2014
W dniach 16-18 września 2014 r. pragniemy zaprosić Państwa na kolejną edycję corocznej a zarazem jedynej w Polsce KONFERENCJI pt. „Warsztaty dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody”. Tak jak w roku ubiegłym trzydniowe spotkanie zaplanowaliśmy w Wadowicach.
więcej

Dodano: 29 Kwiecień, 2014
W dniach 11-12 czerwca 2014 r. odbędzie się spotkanie dotyczące zagadnień materiałowych na stacji uzdatniania wody realizowane w ramach ”Szkolenia dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody” część szósta.
więcej

Dodano: 13 Kwiecień, 2014
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po ponad 60 decyzjach dotyczących rynku wodociągowo-kanalizacyjnego, które zostały wydane w 2013 r i w obecnym roku kontynuuje swoje intensywne działania.
wiecej
Dodano: 3 Kwiecień, 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 
Ogłoszenia
O serwisie | Kontakt | Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie bez zezwolenia zabronione.