O serwisie | Kontakt | Reklama

  Seminaria i Szkolenia
  Seminaria SUW
  Kursy dla oczyszczalni
  Lista Dyskusyjna
  Zasady Uczestnictwa
  Lista uczestników
  Archiwum
  Forum-dyskusja
  Prawo
  Akty Prawne
  Opinie Prawne
  Literatura Fachowa
  Warto Przeczytać
  Ciekawe Technologie
  Giełda Sprzętu
  Katalog Firm
  Współpracujące
kancelarie
  Nasze strony
  Linki
  Forum Technologii Wody
  Galeria
  Platforma Pomocy
Partnerzy serwisu
   Aktualności
Grafik konferencji, seminariów  i szkoleń organizowanych przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich w 2015 r. wiecej
Dodano: 19 Listopada, 2014
Coraz liczniej pojawiają się decyzje Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówiące o tym, że rynek związany z usługami wodnymi i kanalizacyjnymi pod względem prawnym nie zawsze działa prawidłowo.
wiecej
Dodano: 3 Listopada, 2014
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w jednym ze swoich wyroków przypomniał, że posiadanie zbiornika bezodpływowego nie zwalnia właściciela nieruchomości do podłączenia jej do sieci kanalizacyjnej.
wiecej
Dodano: 31 Października, 2014
Budząca wątpliwość treść art. 12 ust. 4 ustawy: „Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez PIS”.
wiecej
Dodano: 30 Października, 2014
W ciągu ostatnich lat można zauważyć duży przyrost skanalizowanych posesji. Gminy budują coraz więcej sieci kanalizacyjnych dzięki czemu przez ostatnie lata do kanalizacji zostało przyłączone tysiące gospodarstw domowych.
wiecej
Dodano: 29 Października, 2014
Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu ”Szkolenie dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody” CZĘŚĆ CZWARTA, które odbędzie się w Bierzglinku k/Wrześni w dniach 26-27 listopada 2014.
wiecej
Dodano: 15 Października, 2014
Wszystkie Koleżanki i Kolegów, którzy w przyszłym tygodniu wybierają się na targi TIWS do Kielc 8-9.10.2014 serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich  (stoisko A-1). Będzie nam bardzo miło spotkać się z Wami ponownie i chociaż chwilę porozmawiać na temat problematyki branży.
wiecej
Dodano: 2 Października, 2014
W dniu 9 października 2014 r. w czasie targów TIWS w Kielcach w godz. 10.30-13.30 odbędą się bezpłatne warsztaty technologiczne: „Problemy bakteriologiczne w eksploatacji stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych; Nowe metody diagnostyczne stanu technicznego studni głębinowych”
więcej

Dodano: 26 Września, 2014
Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie ”Szkolenie dla Eksploatatorów Oczyszczalni ścieków” CZĘŚĆ TRZECIA, które odbędzie się w Bierzglinku k/Wrześni w dniach 5-6  listopada 2014.
wiecej
Dodano: 22 Września, 2014
W dniu 9 października 2014 r. w drugim dniu trwania targów TIWS w Kielcach odbędzie się konferencja:  „10 lat Polski w Unii Europejskiej – stan gospodarki wodnościekowej” organizator: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. przy współpracy Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich. Patronat merytoryczny: prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich, Politechnika Warszawska
wiecej
Dodano: 17 Września, 2014
W dniu 8 października 2014r w pierwszym dniu trwania targów TIWS w Kielcach odbędą się bezpłatne warsztaty dot. taryf oraz umowy o zaopatrzenie w wodę... - mec Ł.Ciszewskiego z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.
wiecej
Dodano: 16 Września, 2014
Prezentujemy dla osób zainteresowanych program Konferencji “Warsztaty dla eksploatatorów SUW” Wadowice, 16-18.09.2014 r.
więcej

Dodano: 4 Września, 2014
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej serdecznie zaprasza laboratoria do udziału w jesiennej rundzie Programu Badania Biegłości „WASTER” (02/14) w zakresie analiz fizykochemicznych ścieków: siarczany, zawiesiny, azot amonowy, BZT5, ChZTCr, fosfor ogólny oraz chlorki.
wiecej
Dodano: 3 Września, 2014
Wyszukiwanie wycieków w PWiK Starachowic.
wiecej
Dodano: 2 Września, 2014
28 lipca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji natomiast od 12 lipca obowiązuje nowelizacja Prawa Wodnego.
wiecej
Dodano: 1 Września, 2014
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków reguluje między innymi zasady ustalania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
wiecej
Dodano: 1 Września, 2014
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrolując przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne co roku stwierdza kilkadziesiąt naruszeń przepisów prawa.
wiecej
Dodano: 29 Sierpnia, 2014
Przypominamy, że zgłoszenia na kolejną edycję corocznej a zarazem jedynej w Polsce KONFERENCJI pt. „Warsztaty dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody”, 16-18 września 2014 będą przyjmowane wyłącznie do dnia 29 sierpnia br. Serdecznie zapraszamy.
więcej

Dodano: 28 Sierpnia, 2014
Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego podała, iż Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego. Zmiany w przepisach dotyczą między innymi tego by w ściekach ograniczyć ilość azotu oraz fosforu.
wiecej
Dodano: 27 Sierpnia, 2014
Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący sporów o budowle na cudzym gruncie mówi że w sporach o wykup gruntu zajętego przez urządzenia liczy się wartość całej sieci, a nie tylko jej fragment na danej działce.
wiecej
Dodano: 27 Sierpnia, 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 
Ogłoszenia
O serwisie | Kontakt | Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie bez zezwolenia zabronione.