Pakiet woda 2020
pakiet ścieki 2020
Wieże ciśnień

Aktualności

skarżone uchwały gmin w sprawie warunków podłączenia do sieci

Prokuratura Krajowa opublikowała na swojej stronie internetowej informację, że prokuratorzy skarżą uchwały gmin w sprawie warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji ogólnej.

czwartek 6 sierpnia 2020

czytaj więcejdotacje na realizację zadań w zakresie retencji wody na obszarach wiejskich

Od 22 lipca 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o pomoc na realizację zadań w zakresie retencji wody na obszarach wiejskich. W formie dotacji na ten cel przeznaczono łącznie 50 mln zł.

piątek 31 lipca 2020

czytaj więcejdeficyty wody w glebie

Na skutek kolejnej bezśnieżnej zimy monitoring suszy wskazywał na bardzo silne deficyty wody w glebie.

poniedziałek 27 lipca 2020

czytaj więcejkwestionowanie wysokości stawek ustalonych przez Wody Polskie

Przedsiębiorcy kwestionując wysokość stawek ustalonych przez Wody Polskie, muszą pamiętać o złożeniu stosownego pisma w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o ich wysokości oraz z góry przedstawić w nim możliwie obszerne argumenty na uzasadnienie swoich racji.

piątek 24 lipca 2020

czytaj więcejważność dotychczasowych aktów prawnych dot. wyznaczania aglomeracji

Od 1 stycznia 2021 r. dotychczasowe akty prawne w postaci uchwał sejmików województw oraz rozporządzeń wojewodów dot. wyznaczania aglomeracji nie będą ważne.

poniedziałek 20 lipca 2020

czytaj więcejzmiany w sektorze

Analiza danych GUS przeprowadzona przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie dotycząca zmian strukturalnych grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON wykazała, iż rośnie liczba spółek handlowych, a zmniejsza się liczba zakładów budżetowych w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.

piątek 17 lipca 2020

czytaj więcejmodernizacje instalacji mieszających deszczówki ze ściekami

Wody Polskie zapowiadają, iż instalacje, które mieszają deszczówkę ze ściekami będą musiały przejść modernizację.

czwartek 16 lipca 2020

czytaj więcejzobacz wszystkie

Seminaria i szkolenia

Kurs pt. „SZKOLENIE DLA EKSPLOATATORÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” - CZĘŚĆ TRZECIA

środa 16 września 2020

czytaj więcejKurs pt. „SZKOLENIE DLA EKSPLOATATORÓW STACJI UZDATNIANIA WODY” CZĘŚĆ PIERWSZA

środa 23 września 2020

czytaj więcejKurs pt. „SZKOLENIE DLA EKSPLOATATORÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” - CZĘŚĆ CZWARTA

środa 7 października 2020

czytaj więcejKurs pt. „SZKOLENIE DLA EKSPLOATATORÓW STACJI UZDATNIANIA WODY” CZĘŚĆ DRUGA

środa 21 października 2020

czytaj więcejKurs pt. „SZKOLENIE DLA EKSPLOATATORÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” - CZĘŚĆ PIĄTA

środa 4 listopada 2020

czytaj więcejKurs pt. „SZKOLENIE DLA EKSPLOATATORÓW STACJI UZDATNIANIA WODY” CZĘŚĆ TRZECIA

środa 18 listopada 2020

czytaj więcejzobacz wszystkie

Terminy seminariów i szkoleń


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl