cover

Artykuły

Piasek chalcedonitowy jako nowe złoże w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych

W nawiązaniu do planowanej przez nas przyszłorocznej Konferencji w Licheniu przedstawiamy interesujący artykuł pt.: "Piasek chalcedonitowy jako nowe złoże w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych", autorstwa zespołu: Marek M. Sozański, Joanna Jeż - Walkowiak, Łukasz Weber.

środa 7 grudnia 2005

czytaj więcejUkazało się Rozp. Min. Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkod

Ukazało się Rozp. Min. Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

wtorek 6 grudnia 2005

czytaj więcejNa stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa zamieszczona jest ciekawa analiza kosztów świadczen

Na stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa zamieszczona jest ciekawa analiza kosztów świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Opracowanie przygotowano na podstawie 130 ankiet wypełnionych przez przedsiębiorstwa wod-kan z całego kraju

wtorek 6 grudnia 2005

czytaj więcejW bydgoskim dodatku „Gazety Wyborczej” opublikowano artykuł „Pracownicy MWiK szyku

W bydgoskim dodatku „Gazety Wyborczej” opublikowano artykuł „Pracownicy MWiK szykują protest”. W artykule mowa jest o związkowcach z bydgoskich Wodociągów, którzy zapowiadają w grudniu strajk, jeśli nie otrzymają nagród pieniężnych. W pierwszej kolejności chcą pozbawić wody urzędy

czwartek 1 grudnia 2005

czytaj więcejSłużebność gruntowa dla gminy

We „Wspólnocie” nr 24/744 z dnia 26 listopada 2005 r. ukazał się artykuł „Służebność gruntowa dla gminy”. Autor opisuje ustanowienie służebności gruntowej poprzez postanowienie...

czwartek 1 grudnia 2005

czytaj więcejNa stronie internetowej Gazety Prawnej ukazał się artykuł pt. „Dotacje na inwestycje proekolog

Na stronie internetowej Gazety Prawnej ukazał się artykuł pt. „Dotacje na inwestycje proekologiczne”

środa 23 listopada 2005

czytaj więcejPrzekierowujemy na stronę Ministerstwa Środowiska, gdzie prezentowane są projekty aktów wykonawczych

Przekierowujemy na stronę Ministerstwa Środowiska, gdzie prezentowane są projekty aktów wykonawczych do ustawy prawo ochrony środowiska

środa 23 listopada 2005

czytaj więcejFirma Bistyp – Consulting sp. z o.o. wydawca licznych publikacji (w tym cenników) dotyczących

Firma Bistyp – Consulting sp. z o.o. wydawca licznych publikacji (w tym cenników) dotyczących wyceny inwestycji oraz kosztorysowania wystąpiła z bardzo ciekawa propozycją skierowaną do Forum Dys...

piątek 18 listopada 2005

czytaj więcejSłyszałam, że w niektórych przypadkach nie ma konieczności zasypywania warstwy podtrzymującej w filt

Słyszałam, że w niektórych przypadkach nie ma konieczności zasypywania warstwy podtrzymującej w filtrach? Jak to się ma do praktycznej ich eksploatacji, czy nie powoduje jakiś komplikacji w procesie np. płukania?

poniedziałek 14 listopada 2005

czytaj więcejForum Dyskusyjne Wodociągów Polskich poleca książkę „Poradnik eksploatatora systemów zaopatrze

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich poleca książkę „Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę”

poniedziałek 14 listopada 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej