cover

Aktualności

problemy przedsiębiorstw wod-kan

Większość Przedsiębiorstw wodno-kanlizacyjnych podczas panującej pandemii boryka się z szeregiem problemów, do których należą między innymi wzrost kosztów działalności przy spadku wpływów ze sprzedaży wody oraz braki kadrowe.

poniedziałek 4 maja 2020

czytaj więcejsusza a zużycie wody

Coraz więcej prognoz potwierdza, iż tegoroczna susza może być jeszcze większa niż rok temu a także ta rekordowa z 2015 roku.

czwartek 30 kwietnia 2020

czytaj więcejbezpieczeństwo wody

Europejska federacji EurEau skupiająca firmy sektora wodociągowo-kanalizacyjnego porównała swoje metody zapewnienia bezpieczeństwa wodzie.

czwartek 23 kwietnia 2020

czytaj więcejokresowe niższe ceny wody

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim obowiązywać będą niższe ceny wody. Spowodowała to panująca epidemia.

piątek 17 kwietnia 2020

czytaj więcejpodziękowania

Wszystkim pracownikom branży komunalnej nalezą się podziękowania za ich pracę w tych trudnych chwilach panującej pandemii.

niedziela 26 kwietnia 2020

czytaj więcejZagospodarowanie wód opadowych

Ankieta przeprowadzona na rzecz programu NOAH w którym uczestniczą miasta z krajów nadbałtyckich wykazała, iż ponad połowa przedsiębiorstw wodociągowych i samorządów nie wie, jak radzić sobie z zagospodarowaniem wód opadowych.

sobota 7 marca 2020

czytaj więcejKwestionowanie wysokości opłaty wodnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w nieprawomocnym wyroku z 27 listopada 2019 r., sygn. akt II SA/Kr 1188/19 zajął stanowisko, iż Przedsiębiorca, który nie złożył reklamacji od informacji ustalającej wysokość opłat za korzystanie z usług wodnych i uiścił opłaty w wysokości wynikającej z informacji, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

środa 18 marca 2020

czytaj więcejZużycie wody z nielegalnego przyłącza a VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 23 stycznia 2020 r. (0112-KDIL1-2.4012.615.2019.2.PM) wyjaśnił wątpliwości czy obciążenie kosztami podmiotu uskuteczniającego pobór wody poprzez nielegalne przyłącze do sieci wodociągowej będzie odpłatnym świadczeniem usług czy zadośćuczynieniem niepodlegającym opodatkowaniu VAT?

czwartek 5 marca 2020

czytaj więcejNowe akty prawne

Ukazały się nowe akty prawne
więcej

poniedziałek 9 marca 2020

czytaj więcejZawieszenie wizyt w biurach PGWWP

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego do dnia 27 marca 2020 r. zawiesza się wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej.

piątek 13 marca 2020

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej