cover

Aktualności

Specjalistyczne Kursy dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody

 

 

Zapraszamy do skorzystania z PAKIETU WODA 2023


obejmującego trzy części szkoleń dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody cz. I, II, III (do wyboru 3 lub 2 części), które odbędą się w 2023r we Wrześni.
 
CZĘŚĆ I Podstawy teoretyczne uzdatniania wód podziemnych; Systemy napowietrzania; Zagadnienia eksploatacji pomp;
Automatyzacja procesów uzdatniania wody 19-20.04.2023r
 
CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą i płukaniem filtrów 14-15.06.2023r
 
CZĘŚĆ III Dezynfekcja wody wodociągowej; Automatyzacja proces uzdatniania wody; Zagadnienia eksploatacji studni i pomp głębinowych; Zagadnienia eksploatacji pomp dozujących, falowniki 15-16.11.2023r
 

Pełen kurs to siedem części spotkań. Można poznawać je oddzielnie, w dowolnej kolejności, ale dopiero wszystkie części stanowią integralny zasób wiedzy, który pragniemy przekazać. Części I-III będą realizowane w 2023r, a IV-VII w 2024r.
 
link

niedziela 6 listopada 2022


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej