cover

Aktualności

Uwagi do opublikowanego nowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustawPrzedstawiamy otrzymane ze Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie, a przesłane ze Stowarzyszenia Ślaskiego, uwagi do opublikowanego nowego projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (dotyczący implementacji dyrektywy wodnej).

Przygotowane zostały one przez przez panią profesor Izabelę Zimoch / Politechnika Śląska / i Barbarę Mulik dla Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich oraz stanowisko Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, który negatywnie opiniuje przedłożony projekt.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami.
Uwagi ogólne

Tabela zgodności - uwagi

Jest jeszcze czas, aby do RCL i Ministerstwa Infrastruktury, zgłaszać konstruktywne uwagi, które w efekcie przyczynią się do ustanowienia dobrego prawa dla naszej branży.

Uwagi proszę przesyłać na adres j.schubert@sww.org.pl Jacek Schubert Prezes SWW.

środa 18 stycznia 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej