20 Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna WODA – ŚCIEKI – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO

Aktualności

Sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf

Na stronie Jerzmanowski Aqua ukazał się niezwykle ciekawy artykuł autorstwa mec Łukasza Ciszewskiego oraz mec. Mateusza Farona pt. „Taryfy: sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf”

wtorek 24 stycznia 2023

czytaj więcejUwagi do opublikowanego nowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiamy otrzymane ze Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie, a przesłane ze Stowarzyszenia Ślaskiego, uwagi do opublikowanego nowego projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (dotyczący implementacji dyrektywy wodnej).

środa 18 stycznia 2023

czytaj więcejCoroczne spotkanie branży - Licheń 29-31.03.2023 r. Konferencja Naukowo-Techniczna

Będzie nam bardzo miło Państwa gościć w Licheniu, cieszymy się z ponownego spotkania z naszymi licznymi przyjaciółmi i znajomymi z branży. Konferencja Licheńska to zawsze atrakcyjny oraz bardzo merytoryczny pobyt.

poniedziałek 16 stycznia 2023

czytaj więcejŚwięta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2023

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku zechcą Państwo przyjąć nasze serdeczne życzenia, by ten świąteczny czas upłynął w atmosferze spokoju, radości i ciepła, a Nowy Rok 2023 składał się z jak największej ilości dobrych dni.
Życzymy zdrowia oraz pomyślności we wszystkich przyszłorocznych działaniach.

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

piątek 23 grudnia 2022

czytaj więcejWyrok WSA dotyczący taryf w Koninie i jego możliwe implikacje

PWiK w Koninie, po prawie 2 latach sporu z regulatorem uzyskało wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie potwierdzenie wejścia taryf w życie z mocy prawa. Sąd podzielił stanowisko spółki, uznając, że regulator nie był uprawniony do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia taryf, ponieważ po przekroczeniu terminu 45-dniowego utracił kompetencje do rozstrzygnięcia w tym zakresie.

poniedziałek 19 grudnia 2022

czytaj więcejKolejne ostrzeżenie tego roku. Będą problemy z wodą.

Eksperci z Państwowego Instytutu Geologii wyrazili swoją opinie dotyczącą niedoborów wód. Odnotowuje się, że zwierciadła wód mają niskie stany, sprzyja to występowaniu niedoborów w ujęciach zarówno komunalnych, korzystających z pierwszego poziomu wodonośnego jak i indywidualnych studniach.

poniedziałek 12 grudnia 2022

czytaj więcejGospodarka ściekowa na obszarach podmiejskich

Na problemy zanieczyszczania środowiska ściekami dla dużych skupisk ludności, odpowiada krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych wraz z przepisami unijnymi. Obecnie zauważalny jest trend migracji mieszkańców aglomeracji na tereny podmiejskie.

niedziela 11 grudnia 2022

czytaj więcejzobacz wszystkie

Seminaria i szkolenia

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Woda - Ścieki - Człowiek - Środowisko w Licheniu

środa 29 marca 2023

czytaj więcejzobacz wszystkie

Terminy seminariów i szkoleń


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej