cover

Seminaria SUW

Kursy dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody - części od I do VII

 
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich proponuje cykl kursów przeznaczonych dla osób związanych z uzdatnianiem wody.

Korzystają z tych spotkań zarówno pracownicy obsługi na co dzień pracujący na stacjach uzdatniania wody ale także elektrycy, automatycy czy tez kierownicy i dyrektorzy przedsiębiorstw oraz jednostek wod-kan oraz komunalnych. Istnieje siedem części spotkania. Poszczególne części można poznawać oddzielnie, nawet w dowolnej kolejności. Jednak dopiero wszystkie części stanowią integralny zasób wiedzy, który pragniemy przekazać.
 
Organizowane od siedmiu lat przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich  szkolenia dla eksploatatorów cieszą się niesłabnącym szerokim zainteresowaniem, wzięły w nich udział osoby z kilkuset  przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz urzędów gmin z całego kraju.

Organizator spotkań jak i one same spełniają wymagania pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. „w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652 z 2019 r.). Po zakończeniu każdego kursu zostaną wystawione zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z wymaganiami powyższego aktu prawnego.
 

Wszyscy uczestnicy seminariów otrzymują praktyczny segregator do gromadzenia poszczególnych części. W ten sposób materiały z wszystkich części spotkań będą na co dzień „pod ręką”.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej