cover

O serwisie

Na stronie Forum  prezentowane są informacje z szeroko pojętej branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Poza aktualnymi sprawami poruszanymi na łamach strony znajdą się tam też takie działy jak między innymi: akty prawne, warto przeczytać, seminaria i szkolenia, literatura fachowa, giełda sprzętu i inne.

Utworzona została też zamknięta listy dyskusyjna, podzielona na następujące działy tematyczne:
 
  • wodociągi - stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe (zakres: technologia, urządzenia, materiały, wykonawcy itp.),
  • kanalizacja - oczyszczalnie ścieków, przepompownie i sieci kanalizacyjne (zakres: technologia, urządzenia, materiały, wykonawcy itp.),
  • zarządzanie firmami wod-kan (zakres: administracja, ustalanie opłat, aspekty prawne działalności przedsiębiorstwa itp.).

Skład uczestników wszystkich list dyskusyjnych można obejrzeć na stronie www. Jednakże samo uczestniczenie w liście wymaga zgłoszenia poprzez wypełnienie karty uczestnictwa którą można pobrać na stronie internetowej. Zamknięta lista dyskusyjna przeznaczona jest tylko dla przedstawicieli przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, komunalnych oraz środowisk naukowych. Korzyści płynące z uczestnictwa w liście dyskusyjnej są oczywiste szybkość wymiany informacji na dowolny temat związany z branżą, swoboda wypowiedzi i jej hermetyczność w znanym gronie uczestników listy (w odniesieniu do zamkniętych list dyskusyjnych) to niezaprzeczalne cechy których nie sposób niedoceniać.

W zamyśle autorów jest ciągłe aktualizowanie i wzbogacanie "Forum...". Utworzona strona www jest stroną interaktywną tworzoną przez praktyków dla praktyków - tematy podejmowane przez uczestników Forum lub listy dyskusyjnej będą miały natychmiastowe odzwierciedlane na łamach strony internetowej.
Serdecznie zapraszamy na stronę internetową: www.forum-wodociagi.pl i do uczestnictwa w listach dyskusyjnych.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej