cover

Kursy dla oczyszczalniKURSY DLA EKSPLOATATORÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


 

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich proponuje cykl szkoleń przeznaczonych dla osób związanych z oczyszczaniem ścieków.

Przeznaczone jest one dla pracowników obsługi  na co dzień pracujący na oczyszczalniach ścieków ale także elektryków, automatyków czy tez kierowników oraz dyrektorów przedsiębiorstw oraz jednostek wod-kan. Przewidujemy pięć części spotkania. Poszczególne części można poznawać oddzielnie, nawet w dowolnej kolejności. Jednak dopiero wszystkie części stanowią integralny zasób wiedzy, który pragniemy przekazać.

Organizator spotkań jak i one same spełniają wymagania pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. „w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652 z 2019 r.). Po zakończeniu każdego kursu zostaną wystawione zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z wymaganiami powyższego aktu prawnego.  
 
W trakcie spotkań prezentowane będą filmy video, zdjęcia oraz wizualizacje komputerowe z licznych oczyszczalni ścieków z całego kraju.
Uczestnicy spotkania otrzymają obszerne materiały wiedzy teoretycznej i praktycznej.  

Praktyczny segregator do gromadzenia poszczególnych części szkoleń. W ten sposób materiały z wszystkich części szkoleń będą na co dzień „pod ręką”.
 
Świadectwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. „w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 652 z 2019r).

Zakres merytoryczny  poszczególnych części szkoleń

Przewidujemy szereg spotkań (pięć części) na których będą przedstawione kolejne grupy tematyczne. Wszystkie tematy będą omawiane ze szczególnym uwzględnieniem praktyki i poparte doświadczeniami wykładowców, zdjęciami oraz filmami z obiektów gospodarki ściekowej z całego kraju.

I. Ścieki dopływające oraz oczyszczanie mechaniczne ścieków.
II. Procesy biologicznego oczyszczania ścieków.
III. Zagęszczanie, odwadnianie osadów oraz higienizacja osadów. Dezintegracja osadów.
IV. Procesy stabilizacji osadów oraz gospodarka biogazowa.
V. Suszenie i spalanie osadów. Hermetyzacja obiektów i urządzeń oraz oczyszczanie gazów odlotowych.

W ramach każdego ze spotkań oprócz omówienia samej istoty procesów, przedstawiane będą sposoby kontroli i zarządzania. Omówione będą urządzenia związane z daną grupą procesów oraz metody ich eksploatacji. Szczególny nacisk położony będzie na automatyzację procesów i pracy urządzeń. W ramach szkoleń przedstawimy również zagadnienia ułatwiające późniejsze wykonywanie elementów technicznych specyfikacji przetargowych.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej