cover

Zasady uczestnictwa w listach dyskusyjnych

Zamknięta lista dyskusyjna przeznaczona jest tylko do przedstawicieli przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i komunalnych oraz przedstawicieli środowisk naukowych. Uczestniczenie w zamkniętej liście dyskusyjnej wymaga wcześniejszego zgłoszenia poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej e-mailem: admin@forum-wodociagi.pl.
 

Na chwilę obecną zarejestrowaliśmy ponad tysiąc uczestników list dyskusyjnych.


Poprzez zgłoszenie dana osoba zostanie umieszczona na liście uczestników danego działu listy dyskusyjnej gdzie przydzielony jej zostanie numer identyfikacyjny. Udział w dyskusji (w danym dziale zamkniętej liście dyskusyjnej) mogą brać osoby umieszczone na liście uczestników tego działu. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja każdego rozmówcy. Podstawowym założeniem całej listy jest jej wiarygodność a wiarygodna identyfikacja rozmówców jest umocnieniem tego faktu. Przesyłanie informacji odbywa się tylko pomiędzy uczestnikami danego działu tematycznego i nie jest ono bez zgody ich autorów przedstawiane na stronie WWW.

Regulamin korzystania z Zamkniętej Listy Dyskusyjnej Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich

Redakcja Forum nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi Uczestników List Dyskusyjnych. Wypowiedzi Uczestników List Dyskusyjnych wyrażają ich prywatne opinie i to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za ich treść.

Wszystkie e-maile list dyskusyjnych zamieszczone są w archiwum dostępnego dla zarejestrowanych uczestników.
 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych na listach dyskusyjnych


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej