Aktualności

Po przekazaniu taryfowania wody do samorządów zostanie wprowadzony mechanizm ograniczający nadmierny wzrost cen

Po przekazaniu taryfowania wody do samorządów wprowadzony będzie mechanizm ograniczający nadmierny wzrost cen - poinformował w Sejmie wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.

piątek 10 maja 2024

czytaj więcejJednostki samorządy terytorialnego mają obowiązek przekazania danych dotyczących nieczystości ciekłych do 30 kwietnia

Do 30 kwietnia wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jest zobowiązany do przedłożenia właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony środowiska oraz do Wód Polskich, danych o gospodarowaniu nieczystości płynnych.

wtorek 30 kwietnia 2024

czytaj więcejRząd szykuje metamorfozę w kwestii zatwierdzaniu taryf za wodę

Ministerstwo infrastruktury zajmuje się przeglądem zasad dotyczących zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Wyniki analizy mają pomóc w modyfikacji tego procesu.

poniedziałek 29 kwietnia 2024

czytaj więcejWody deszczowe i opadowe- problemy związane z naliczaniem należności

Problem należności związany z wodami opadowymi i roztopowymi spoczywa głównie na gminach. W ustawodawstwie brakuje bowiem konkretnych podstaw prawnych do naliczania opłat za odprowadzanie tych wód.

niedziela 28 kwietnia 2024

czytaj więcejKolejne możliwości zbierania deszczówki- dofinansowanie do 10 tys. złotych.

Zbieranie wody deszczowej, do której potrzebne są specjalne pojemniki lub instalacje, będzie możliwe dzięki wsparciu finansowemu w kwocie do 10 tys zł. .

sobota 27 kwietnia 2024

czytaj więcejWysokie koszty podłączenia do kanalizacji sanitarnej

W przypadku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy mieć na uwadze dość wysokie koszty. Takie zadanie ciąży na właścicielach, którzy mają obowiązek podłączenia do sieci.

piątek 26 kwietnia 2024

czytaj więcejKorzystanie z abisynek może kosztować działkowców nawet 5 tys. złotych lub areszt.

Użytkownicy ROD, aby mogli korzystać z abisynek muszą posiadać odpowiednie na ten cel pozwolenie. W przypadku niedotrzymania wymaganych procedur grozi im kara finansowa w wysokości do 5 tys. zł lub areszt. 

czwartek 25 kwietnia 2024

czytaj więcejzobacz wszystkie

Seminaria i szkolenia

XXII Konferencja Naukowo-Techniczna Woda - Ścieki - Człowiek - Środowisko w Licheniu

środa 26 marca 2025

czytaj więcejzobacz wszystkie

Terminy seminariów i szkoleń


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej