cover

Katalog firmNazwaOpis
DANFOSS Sp. z o.o.Pomiar ilości wody, ścieków i tlenu. Armatura zwrotna i regulacyjna. Zasuwy, przepustnice. Przepływomierze.
DANIELI CORUS Sp. z o.o.Dostawca filtrów piaskowych DYNASAND i separatorów LAMELLA-uzdatnianie wód do stand. wód pitnych i procesowych, oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłd
DEMPOL - ECO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług TechnicznychProdukcja wysokozasadowych koagulantów glinowych FLOKOR do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; projektowanie technologii chemicznego oczyszczania ścieków i uzdatniania wody; ...
DI-BOX Zakład Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki PrzemysłowejFirma DI-BOX jest polskim producentem aparatury kontrolno-pomiarowej: pH, redox, tlenu rozpuszczonego, konduktywności, stężenia jonów, temperatury oraz poziomu, przepływu, ciśnienia i mętności przezna...
DOLSIN Dolnośląska Spółdzielnia NiewidomychDOLSIN jest od wielu lat znanym producentem pierścieni Białeckiego w formie pojedynczej i w pakietach zgrzewanych. Pierścienie Białeckiego stosuje się: w procesach absorpcji i desorpcji, rektyfikacji,...
DomConsult Sp. z o.o. i DomData Sp. z o.o. (grupa firm)GranitAQUA - Zintegrowany System Informatyczny dla Przedsiębiorstw Wodociągowych. Kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie wszystkimi obszarami działalności przedsiębiorstwa z branży wod.-kan. ...
DREM EKO Biuro Konsultingowo-HandloweGeneralny dystrybutor w Polsce urządzeń firm: MILTON ROY EUROPE, B&C ELECTRONICS, HF SCIENTIFIC, Inc., STANDARD PUMP, PRICE PUMP. Dystrybucja, kompletacja, serwis: pomp dozujących, stacji przygotowani...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej