cover

Katalog firmNazwaOpis
TECHNOLOGIE GAZOWE PIECOBIOGAZ Sp. z o.o.Renowacje rurociągów wodnych, kanalizacyjnych, gazowych; średnice DN100 do 500, ciśnienia do 10 bar.
TECHNOPROCUR Sp. z o.o.
Tel-Eko Projekt Sp. z o.o.Jest producentem przemysłowych mierników pH i pH/redox, konduktometrów i tlenomierzy m.in. dla oczyszczalni ścieków i monitorowania procesów technologicznych przemysłu. Produkuje również mierniki w w...
TOPSERW Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk Spółka JawnaNiezwykle ważnymi produktami w naszej ofercie są towary służące ochronie środowiska, produkty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpiecznej obsługi i magazynowania materiałów niebezpieczny...
Towarzystwo Oświatowo-Naukowe "INTER-WIEDZA" Sp. z o.o.Kursy dla operatorów maszyn ciężkich: koparek, ładowarek, spycharek III, II, I klasy, koparkoładowarek, walców oraz przecinarki do nawierzchni dróg, ubijaki wibracyjne, żurawie wieżowe, podnośniki phm...
TYCO VALVES & CONTROLS DISTRIBUTION GmbH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w PolscePrzepustnice z elastomerową uszczelką, metalowym gniazdem i potrójnym mimośrodem osadzenia dysku, zawory zwrotne, zasuwy nożowe, zawory kulowe, wodowskazy, schładzacze pary przegrzanej, zawory recyrku...
Tyco Waterworks Polska Sp. z o.o.Producent z żel. sferoidalnego: zasuw, hydrantów, opasek do nawiercania, łączników. Dystrybutor rur i kształtek z żel. sfero. oraz innych elementów sieci wod-kan.
TYTAN S.p. z o.o.Oprogramowanie, sprzęt komputerowy, instalacja sieci, dostęp zdalny, Internet, kody kreskowe, materiały eksploatacyjne. Programy specjalistyczne: Zbyt Wody, Taryfy, Wywóz Nieczystości, Gazu, Ciepła, ,...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej